• Streaming gitaar liedjes spelen
  • Leer gitaar spelen & gitaarlessen
  • 80.000 leden
#Dit is in chordpro-notatie gebruik Songbook-chordpro app ( Linkesoft voor Windows, Android of iOS-Apple), selecteer, kopieer en plak de hele tekst in een nieuwe song en je hebt de exacte accoorden timing. Veel speelplezier!
{title: Het paard van Sinterklaas is ziek, 4/4 in D}
{subtitle:Sinterklaas; T:Benny Vreden,M:Harry Bannink; Kleuterwijs p.86 }
[D]KEY  {c: Vers 1:} Het pa[D]ard van Sin-ter - klaas is zi[G]ek, Wat [A7]zou er nou toch z[D]ijn ?
Het [D]heeft mis-schien te - veel ge-s[G]noept, Van k[A7]oek en mar-se-p[D]ein
{soc}
Wat j[A]am-mer, wat j[D]am-mer, Z'n b[A7]uik-je doet zo'n p[D]ijn,
Wat j[A]am-mer, wat j[D]am-mer, Wat [A7]zou er nou toch z[D]ijn?
{eoc}
{c: Vers 2:}
Het pa[D]ard van Sin-ter - klaas is zi[G]ek, Nou [A7]moet het blij-ven s[D]taan !
Nou [D]moe-ten Sint en Zwar-te P[G]iet, Maar [A7]met de au-to g[D]aan
{soc}
Wat j[A]am-mer, wat j[D]am-mer, Z'n b[A7]uik-je doet zo'n p[D]ijn,
Wat j[A]am-mer, wat j[D]am-mer, Wat [A7]zou er nou toch z[D]ijn?
{eoc}
{c: Vers 3:}
Het pa[D]ard van Sin-ter - klaas is zi[G]ek, Maar [A7]Piet heeft het ge-[D]fopt !
Hij [D]heeft in 't paard zijn ha-ver-[G]zak, Al-[A7]leen taai-taai ge-s[D]topt
{soc}
Wat j[A]am-mer, wat j[D]am-mer, Z'n b[A7]uik-je doet zo'n p[D]ijn,
Wat j[A]am-mer, wat j[D]am-mer, Wat [A7]zou er nou t
och z[D]ijn?
{eoc}
{c: Vers 4:}
Het pa[D]ard van Sin-ter - klaas is zi[G]ek, Wat m[A7]oe-ten we nou d[D]oen ?
Ik [D]stop vanavond voor het p[G]aard, Een w[A7]or-tel in mijn s[D]choen !
{soc}
Da's [D]be-ter, da's [D]be-ter, Dan k[A7]oek en mar-se-p[D]ein
Da's b[A]e-ter, da's b[D]e-ter, Dan v[A7]oelt het zich weer f[D]ijn . !
{eoc}

{c: END}
#TABBED: IRon-opa-Guitar, Lelystad 11-2014

{soh} Kleuterwijs, Didactiek, verhaal:  {eoh}
Vertel een verhaal over het paard van Sinterklaas, "Wat ik nou toch heb gehoord.." Verwerk in het verhaal de tekst van het refrein: "Wat jammer, wat jammer.."   Spreek de tekst direct in het juiste ritme uit.
{soh}  Aanleren :  {eoh}
Zing het hele lied voor. Telkens tijdens het refrein "Wat jammer, wat jammer.." doen de kinderen met hun voeten de hoeven van het paard na: twee stappen per maat. Als de hoeven van het paard goed in de maat lopen , mogen de kinderen het refrein meezingen. De tekst van de coupletten kunnen de kinderen niet in Ă©Ă©n les leren. Neem hier meerdere lessen voor. Begeleid het refrein op de trom en het woodblock:
{soh} TROM :{eoh}Wat j[A]am-mer, wat j[D]am-mer . , {soh} WOODBL.: {eoh}Z'n b[A7]uik-je doet zo'n p[D]ijn,
{soh} TROM :{eoh}Wat j[A]am-mer, wat j[D]am-mer . , {soh} WOODBL.: {eoh}Wat [A7]zou er nou toch z[D]ijn?

More info